Home Novosti BiH Bećirović o Dodikovom prijedlogu i trećem entitetu: “Predlažem ovo… “

Bećirović o Dodikovom prijedlogu i trećem entitetu: “Predlažem ovo… “

Delegat Doma naroda BiH Denis Bećirović komentarisao je “prijedlog” Milorada Dodika, koji je tokom jučerašnjeg intervjua na HRT-u rekao da “Hrvatima treba dati treći entitet i da bez toga nema BiH”

Potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) BiH i delegat Doma naroda BiH dr. Denis Bećirović oglasio se putem društvenih mreža te je komentarisao “prijedlog” Milorada Dodika, koji je tokom jučerašnjeg intervjua na HRT-u rekao da “Hrvatima treba dati treći entitet i da bez toga nema BiH”.

“S obzirom na to da Dodik traži izvandejtonska rješenja, predlažem da se njegova ideja realizira na sljedeći način:

1. da treći bh. entitet obuhvati prostor Bosanske Posavine koji ne pripada bh. entitetu Federacija BiH i Brčko distriktu BiH;

2. da treći bh. entitet dobije naziv Bosanska Posavina;

3. da administrativni centar trećeg bh. entiteta Bosanska Posavina bude grad Derventa;

4. da se na državnom nivou donesu revitalizacijske mjere za oporavak Bosanske Posavine kao specifične etničko­-prostorno-političke cjeline unutar države Bosne i Hercegovine koja bi trebala omogućiti slobodan i ubrzani razvoj bosanskoposavskih Hrvata, Bošnjaka, Srba i Ostalih;

5. da se odmah nakon uspostavljanja bh. entiteta Bosanska Posavina donesu mjere za zaustavljanje depopulacije i iseljavanja građana iz ovog dijela Bosne i Hercegovine;

6. da se formiranjem bh. entiteta Bosanska Posavina omogući izbjeglim bosansko­posavskim Hrvatima, Bošnjacima, Srbima i Ostalim ravnopravan, pravedan i primjeren administrativno-teritorijalni okvir. Takav bh. entitet omogućio bi da se očuvaju međusobne veze i razvija bosansko­posavski segment unutar državnog identiteta Bosne i Hercegovine;

Na kraju, Dodik bi morao znati da njegova retorika i politika mogu dovesti i do niza rješenja o kojima ni on ni njegovi poslušnici u ovom momentu ne razmišljaju”, poručio je Bećirović.