Da li znate koju nagradu ima onaj ko zakolje kurban?

Pitanje: Kakvu nagradu zaslužuje onaj ko zakolje kurban?

 

 

Odgovor: Uzvišeni Allah kaže: “A onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ući će u Džennet i nikakva im nepravda neće biti nanesena.” (En-Nisa, 124.) Na drugom mjestu Allah kaže: “Onome ko čini dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi prema boljem što su činili.” (En-Nahl, 97.)

Za svaku pokornost čovjek će biti višestruko nagrađen, bilo da je šerijat neposredno odredio nagradu za određeno djelo ili ne. Kada je riječ o nagradi za klanje kurbana, postoji oko desetak hadisa koji ukazuju na odlike ovog ibadeta, ali svi ti hadisi imaju mahanu u svom lancu prenosilaca, pa ih stoga nećemo ni spominjati. Ebu Bekr Ibnul-Arebi zapisao je: “Ne postoje vjerodostojni hadisi koji govore o vrijednosti klanja kurbana.” (Vidjeti: Aridatul-ahvezi, 4/3.)

Ove Ibnul-Arebijeve riječi naveo je Ibn Hadžer, u djelu Et-Telhisul-habir, 4/1484, i prešutio ih, a to znači da se slaže s njegovom konstatacijom, u protivnom spomenuo bi autentičan hadis o ovom pitanju, a Allah najbolje zna.

 

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

 

putem-islama.com

Komentari su zatvoreni