Čuvajmo Srebrenicu

DA SE NE LAŽEMO: Banja Luka je 1995. bila pred iseljavanjem, ali, tada je, Armiji RBiH zaprijetio Holbrooke: a, gdje tada bio Dodik? (VIDEO)

Duguje, Mile kukavica, odgovor na to pitanje

Banjalučanima su već bile određene koordinate, kojima bi se trebali kretati tokom bijega, ukoliko Armija RBiH bude napredovala.

Ovi snimci iz septembra 1995. sve pokazuju…

(SB)