Čuvajmo Srebrenicu

Dijaspora ima veliki razvojni potencijal

Dijaspora ima veliki razvojni potencijal.  Najveća bh. kompanija i ujedino jedan od glavnih poslodavaca u našoj opštini, Prevent, izgrađena je rukama dijasporaca. U Srebrenici taj potencijal još uvijek nije dovoljno iskorišten.  Stimulirat ćemo investicije od strane članova dijaspore.  Podržavat ćemo poslovnu saradnju između domaćih kompanija i kompanija čiji su vlasnici, ili u kojima rade, članovi zajednice bh. dijaspore.

 

post-14