Čuvajmo Srebrenicu

DODIK OTVORENO PRKOSI NATO SAVEZU: Republika Srpska neće dozvoliti knjiženje vojne imovine na BiH…

Republika Srpska neće dozvoliti da nepokretna vojna imovina sa njene teritorije bude uknjižena na BiH, što je i jedan od koraka na putu u NATO

Ministarstvo odbrane BiH do sada se nije obaziralo na to što BiH nema Zakon o državnoj imovini. Na BiH je do sada uknjiženo 25 vojnih lokacija sa teritorije Federacije. Za ATV u Pravobranilaštvu Republike Srpske poručuju da su takve odluke neprovodive, jer imovinu mogu da imaju isključivo entiteti, ali ne i BiH.

“Ministarstvo odbrane, odnosno Pravobranilaštvo BiH želi protivno važećim sporazumima, da procesom knjiženja 63 perspektivne vojne lokacije na BiH aktivira na određen način MAP kao određen korak prema NATO savezu”, rekao je Milimir Govedarica, pravobranilac Republike Srpske.

Pravnik i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske podsjeća i na diskutabilnu odluku Ustavnog suda BiH koji je odbio apelaciju Republike Srpske za knjiženje imovine u Han Pijesku na BiH.

Ipak, do knjiženja još nije ni došlo nakon odbijanja žalbe BH-Pravobranilaštva. Sporna je i nesređena katastarska dokumentacija bivše Jugoslavije, koja dodatno komplikuje pitanje imovinsko-pravnih odnosa. Ipak, za knjiženje perspektivne imovine neophodno je pravno rješenje, ali i politički dogovor.

“Da se postigne konsenzus, jedan dogovor i među entitetima na koga će to biti knjiženo. Da li će ta imovina kao zemljište pod objektima biti knjiženo na Republiku Srpsku, a objekti koji su perspektivni da se knjiže eventualno po pravu gradnje, da objekti budu u vlasništvu BiH, dok će zemljište ostajati u valsništvu entiteta”, istakao je Milan Petković, pravnik i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Uslov za aktivaciju MAP-a upravo je knjiženje vojne imovine na BiH. Osim što vlasti Republike Srpske ne žele članstvo u NATO, nego vojnu neutralnost, podsjećaju i da neće dozvoliti ugrožavanje vlasti RS-a na svojoj teritoriji. To je, između ostalog, navedeno u traženoj revizi na odluku Ustavnog suda BiH o imovini u Han Pijesku.

(SB)