Dok Bošnjaci žive po kolektivnim smještajima u Federaciji, Srbi se naseljavaju u izgrađene zgrade u Srebrenici

0

Da li znate li ko su ova djeca?!
Ovo su djeca protjeranih Bošnjaka iz Srebrenice i okoline. Žive u kolektivnom centru Ježevac u nehumanim uslovima za 21 vijek. Njihovi roditelji redovno glasaju za Srebrenicu,(zadnji izbori 1300 glasova) i na njima se gradi politička karijera. Mislite da im je iko ponudio da se vrate i stanuju u zgradama u Potočarima, u koje je uloženo preko 5 MILIONA KM?!

U ovim zgradama također žive i Bošnjaci sa svojim porodicama koji su na budžetu, imaju po dva posla. Činjenica je ta da uprkos tome što su stavili da cijena stanovanja bude simbolična (1 KM/m2) niko ne plača i dugovanja iznose više stotina hiljada maraka.

Odgovori