DOK SU SRBI ČINILI ZLOČINE: Pogledajte kako je general Mehmed Alagić postupao sa srpskim vojnicima prilikom oslobađanja Donjeg Vakufa

General Mehmed Alagić:

 

 

“Da obavijestim sve gledaoce i slušaoce da jedinice Sedmog korpusa ulaze u Donji Vakuf i želim da se obratim i stanovnicima Donjeg Vakufa i pripadnicima srpske vojske.

Poznato im je da smo ovaldali prostorima na lijevoj obali Vrbasa i Karaulom. Da je Donji Vakuf naš, sve tačke koje su isturene oko već su eliminisane, najveći broj njihovih vojnika je odložio oružje, predao se vojnicima armije republike BiH zato ih pozivam da sačuvaju živote i da se vojnički korektno predaju jer će se sa njima krajnje korektno i ljudski postupati moja dužnost je i obaveza da ih pozovem i da ću se pridržavati ženevske konvencije i odredaba međunarodnog prava, pozivam ih na časnu predaju, odbacite oružje i vidno istaknite bijelu zastavu, znakove predaje uputite najbližim borcima armije RBiH.

Apelujem da izbjegnete provokacije i zlouptrebe, sve vidove prevare. Napustite zaklone, rovove i stanove slobodno izađite na čista i vidna mjesta, ulice i trgove. Nepokretni i bolesni neka ostanu u svojim krevetima i tamo će im biti pružena pomoć.

Djeca, žene i starije osobe kao i pripadnici srpske vojske sa sobom mogu ponijeti dokumenta i najnužnije lične stvari jer će uskoro biti vraćeni svojim kućama. Posebno naglašavam da na vas neće i ne smije biti pucano, otvarana vatra što vam garantujem svojom rječju i časću kao komadant.”

Komentari su zatvoreni