DOKTOR, NE PUCAJ: Priča o Senahidu Hadžiću, koji je istovremeno bio i hrabri borac i doktor koji pomaže svojim borcima

0

Senahid (Ismet) Hadžić rođen je 27. jula 1969. u mjestu Kula Grad općina Zvornik, gdje je završio osnovnu i srednju medicinsku školu, a Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

U Teritorijalnu odbranu BiH uključio se 8. aprila 1992. kao vojnik, a potom je bio na više vojnih dužnosti od vojnika diverzanta, komandira voda, čete itd.

Učestvovao je u svim borbenim djelovanjima u zoni odgovornosti 2. korpusa. Posebno se istakao u pomoći borcima i narodu Srebrenice od 1993. do 1995.

U toku rata ranjen je pet puta i to dva puta teško i tri puta lakše.

Dobio je više pohvala i nagrada različitih nivoa i najveće ratno priznanje “Zlatni ljiljan”, koje mu je uručeno 15. aprila 1996.

(armijabih.net)

Odgovori