Home Novosti Doris Pack poslala zabrinjavajuću poruku: Regionu prijeti haos, Dodik samo čeka priliku

Doris Pack poslala zabrinjavajuću poruku: Regionu prijeti haos, Dodik samo čeka priliku

U razgovoru za “Dnevni avaz” ona ne krije da je veoma zabrinuta, posebno zbog činjenice da takvo rješenje podržava dio evropskih država te insti­tucija Evropske unije

Region zapadnog Balka­na nalazi se u veoma, veoma opasnoj situaciji. Najave o mogućem do­govoru o podjeli Kosova, razmjeni stanovništva i te­ritorija sa Srbijom stvaraju veoma opasan presedan i prijete da nas vrate na deve­desete godine prošlog sto­ljeća, upozorava Doris Pack, istaknuta njemačka političarka i Članica Uprav­nog vijeća Evropske narod­ne stranke (EPP).

U razgovoru za “Dnevni avaz” ona ne krije da je veoma zabrinuta, posebno zbog činjenice da takvo rješenje podržava dio evropskih država te insti­tucija Evropske unije.

– Nikako ne razumijem da se Evropska komisija ovome odlučno ne protivi. Svi znamo šta će se desiti ako se ovaj model ostvari. Zato smatram da je izuzet­no neodgovorno što takve reakcije iz Brisela nema. Regionom se bavim od 1989. godine i znam šta ovo znači. Ako dogovor o novim granicama na Balkanu bude rea­liziran, na meti će od­mah biti Bosna i Hercego­vina, vje­rujem i Makedonija… I niko ne zna gdje bi ovo moglo stati, ali svi znaju kako bi se ovo realiziralo – upozorava Pack.

Ona dodaje i da “Milorad Dodik samo čeka priliku”.

– On je vrlo zainteresi­ran da se takav dogovor ostvari, pa da krene u kampanju. A odmah za njim išli bi i dru­gi. Vjerujte mi! – naglašava ona.

Pack po­ručuje i da svi oni koji se boje “velike Albanije” moraju bi­ti protiv ovih ideja, jer one vode tome. Ne može se napraviti „velika Srbija”, a da nema­te i „veliku Albaniju”. In­teres svih u regionu, ali i EU, jeste da se ovaj dogo­vor ne bude realiziran.

Dodaje i da je ohrabru­je što većina Kosovara nije za ovakvo rješenje.

– Mislim da mi u EU moramo biti vrlo oprezni i da ne uništimo sva posti­gnuća koja smo ostvarili nakon sulude situacije na Balkanu devedesetih. Na­ravno da se treba riješiti pitanje Kosova i Srbije. No, ovo što sada vidimo uopće nije rješenje – kaže Pack.

Ipak, nada se da će admi­nistracije, s obje strane Atlantika, naći način i spri­ječiti ovakav scenarij.

– Ne treba biti samo diplomatičan. Kada nešto kažete, onda to treba biti jasno, da bi ljudi razumjeli. Diplomatska uvijanja samo odmažu. Zato ja govorim direktno. I svi me razumiju, a ja nemam nikakvih pro­blema zbog toga. Tako tre­baju raditi i evropski zva ničnici. Žalim često što u njihovim istupima nema takvih poruka, a i snage iza njih – zaključuje Pack.