Home Novosti BiH Državljani BiH bi mogli ostati bez pasoša, evo zbog čega!

Državljani BiH bi mogli ostati bez pasoša, evo zbog čega!

IDDEEA je za narednu godinu predvidjela izdavanje 255.000 pasoša, za 2023. 345.000, godinu nakon toga 465.000, a u posljednjoj godini 535.000 pasoških knjižica.

Hoće li građani BiH opet ostati bes pasoša? Sve zavisi od toga da li će i kada Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) uspjeti realizovati tender za nabavku novih pasoških knjižica.

NAime, IDDEEA je u aprilu ove godine raspisala tender za novi ugovor o isporuci pasoških knjižica, s obzirom da postojeći, sa kompanijom Muehlbauer ističe u martu naredne godine. Međutim, iako je od raspisivanja tendera prošlo više od devet mjeseci, još uvijek nije zaključen ugovor sa novim ili nastavak posla sa dosadašnjim isporučiocem.

Naime, na tender raspisan u aprilu žlbe su uložile kompanije Sirius i Thales DIS France. Međutim, Ured za razmatranje žalbi je odluku o ovim prigovorima donio tek u avgustu ove godine, čime su “u startu” izgubljena četiri mjeseca za zaključenje novog ugovora. IDDEEA novi tender raspisuje u septembru, a iste komapnije se ponov žale. Međutim, ovaj put Ured za žalbe odbija prigovore.

Rok za podnošenje prijava ističe danas, a ostali učesnici u postupku će imati još prilika za žalbu nakon što pristigle ponude budu otvorene i nakon što bude završeno njihovo ocjenjivanje, odnosno nakon što bude izabran najbolji ponuđač. S obzirom na dosadašnju brzinu realizacije upitno je da li će novi ugovor biti potpisan na vrijeme.

Time bi se ponovila situacija iz 2017. godine, kada je IDDEEA također godinu dana prije isteka ugovora raspisala tender za sklapanje novog. Međutim, ta godina dana nije bila dovoljna da Ured za razmatranje žalbi donese odluke po svim pregovorima, tako da državljanima BiH, koji su predali zahtjeve, nisu izdavani pasoši. Na kraju je problem prevaziđen tako što je Vijeće ministara BiH dalo odobrenje IDDEEA-i da putem pregovaračkog postupka sklopi ugovor na godinu dana sa dotadašnjim isporučiocem Meuhlbauerom.

Nakon toga je raspisan novi tender na osnovu kojeg je sa istom kompanijom potpisan ugovor na četiri godine, koji ističe u martu 2022.

Inače, prema raspisanom tenderu ugovor bi bio potpisan opet na četiri godine. IDDEEA je za narednu godinu predvidjela izdavanje 255.000 pasoša, za 2023. 345.000, godinu nakon toga 465.000, a u posljednjoj godini 535.000 pasoških knjižica.