Evo koji sudija je na čelu Apelacionog vijeća u slučaju Nasera Orića

0

SARAJEVO, (Patria) Pred Apelacionim vijećem Suda Bosne i Hercegovine u utorak, 8. maja, biti će iznesena žalba na oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, koji su optuženi za ratni zločin počinjen u okolini Srebrenice i Bratunca.

 

 

Sudija koji predsjedava Vijećem je Dragomir Vukoje koji je u marta 2005. godine imenovan za sudiju Suda BiH.

Od 1975. do 1993. godine radio je u EDP „Elektro-Hercegovina“ Mostar, a zatim u OOUR “Elektro-Trebinje“ u Trebinju. Od 1993. godine imenovan je za sudiju Osnovnog suda u Trebinju. U okviru edukacionog programa Vlade Francuske boravio je, osam mjeseci, na stručnom usavršavanju na francuskoj Državnoj školi za sudije i tužioce te na Višem sudu u Tarbu. Od 1999. godine izabran je za sudiju Okružnog suda u Trebinju.

Podsjećamo, Sud BiH izrekao je oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću te su oslobođeni i svih troškova.

Sud BiH smatra da Tužilaštvo BiH nije uspjelo dokazati djela koja su im stavljana na teret, odnosno optužbe za ratni zločin u mjestima Lolići, Zalazje i Kunjerac 1992. godine i ubistvo tri osobe srpske nacionalnosti.

Naser Orić uhapšen je 10. juna 2015. na granici Francuske i Švicarske po zahtjevu Republike Srbije. On je izručen BiH, a suđenje mu je počelo u januaru 2016. godine zajedno sa Muhićem.

Odbrana je od Haškog tribunala tražila da utječe na obustavu postupka protiv Orića, s obzirom da mu je za te zločine već suđeno u Hagu. Tribunal u Haagu je odbio taj zahtjev.

Naser Orić je 2008. godine pred haškim sudom pravosnažno oslobođen krivice za zločine počinjene u Srebrenici.

Argumenti tužilaštva BiH, kako su pisali mediji u RS-u i Srbiji, za ukidanje presude su da pisani otpravak presude mora potpuno odgovarati presudi koja je objavljena u sudnici, a zbog razlike je nerazumljiva i protivrječna sama sebi i razlozima presude

Također su naveli da je presuda sačinjena uz obrazloženje zasnovano na nepostojećem iskazu koji nije predočen na glavnom pretresu, pogrešno je i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

Advokatica Nasera Orića Lejla Čović kazala je za Patriju da odbrana smatra da je neosnovana žalba Tužilaštva BiH.

Odgovori