Čuvajmo Srebrenicu

Fotografija dana

Prepoznajte li mjesto gdje se nalazi džamija sa slike?