Čuvajmo Srebrenicu

Fotografija dana

Pogleda na našu Srebrenicu sa Bojne.