Čuvajmo Srebrenicu

FOTOGRAFIJA DANA – NAŠA DJECA U MEKTEBU

Svake godine u mektebu u Srebrenici je sve više i više djece. MashAllah