Čuvajmo Srebrenicu

Građevinski paketi za sanaciju i rekonstrukciju stambenih objekata

Opština Srebrenica raspisala je Javni konkurs za podnošenje zahtjeva/prijava za dodjelu građevinskih paketa za sanaciju i rekonstrukciju stambenih objekata na području opštine Srebrenica.

Novčana sredstva osigurana su budžetom Opštine Srebrenica za 2017. godinu u iznosu od 80.000 KM gdje u navedeni iznos nije uključen porez na dodatu vrijednost u iznosu od 17 %.

Prijave  na  Javni  konkurs  za  dodjelu  građevisnkih  paketa  mogu  podnijeti  lica  koja  žive  i  imaju prebivalište na području opštine Srebrenica, a potrebna im je materijalna podrška u sanaciji i rekonstrukciji  stambenih  objekata na  teritoriji  opštine  Srebrenica u  smislu  obezbijeđivanja normalnih i boljih uslova za život.

Povezani članci

Ovim Javnim konkursom izvršiće se dodjela građevinskih paketa odabranim korisnicima, gdje će pojedinačana vrijednost paketa za svakog odbaranog korisnika zavisiti od ukupnog iznosa od 80.000 KM, a svaki pojedinačni iznos vrijednosti građevisnkog paketa zavisiće od stvarnog činjeničnog stanja u kojem se stambeni objekat potencijalnog korisnika nalazi.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja.

Poziv pogledajte na OVOM LINKU.

 

esrebrenica.ba

Loading..