Čuvajmo Srebrenicu

Izgradnja kuće za demobilisanog borca

Zajedno sa humanitarnom organizacijom MOST BRO iz Danske ,naš HF ATLANTA učestvovao je u akciji izgradnje jednospratne kuće za demobilisanog borca, RVI Edina Delića iz Dizdaruša kod Brčkog. Iako je bio jedan od najboljih boraca, Edin sa suprugom i četvero svoje djece ,skoro bili na ulici. Nismo to dozvolili i pomogli smo da konačno imaju svoju kuću. Hvala svima koji su podržali ovu akciju.