Čuvajmo Srebrenicu

JESTE LI ČULI ZA KOMANDANTA IBRU DUDIĆA: Heroj koji je sudjelovao je u borbi za opstanak naroda Srebrenice i Podrinja

Ibro (Husein) Dudić, rođen 1969. godine, iz Srebrenice, major, komandant 282. istočnobosanske lahke brigad

Ratovao je od samog početka rata. Sudjelovao je u borbi za opstanak naroda Podrinja. I u odsudnim trenucima kada je UN prepustio Srebrenicu četničkom nođu, rahmetli Ibro sa svojom brigadom pružao je otpor pokuđavajući spasiti narod Srebrenice.

Skoro bez municije i bez ikakvog zaklona (njihove tranšeje na zahtjev četnika zatrpao je UNPROFOR) uspjeli su da 10 jula 1995. godine odbace četnike na njihove početne položaje. Nakon što UN lažima spriječi novi kontranapad branilaca Srebrenice kreće povlačenje stanovništva.

Nakon što je donesena odluka da se krene u proboj prema Tuzli 282. lahka brigada dobija zadatak da štiti začelje kolone smrti. Izvršavajući taj zadatak 12. jula 1995 godine poginuo je i komandant brigade rahmetli Ibro Dudić.

Rahmetli major Dudić posthumno je odlikovan ORDENOM ZA VOJNE ZASLUGE SA ZLATNIM MAČEVIMA.

(ZASREBRENICU.ba)

Loading..