Josip Pejaković: HDZ je uništio Hrvate u Bosni i Hercegovini, a pogotovo one iz Središnje Bosne

U svom intervju Josip Pejaković se dotakao položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i kao glavnog kriva za trenutni egzistirajući položaj tog konstitutivnog naroda naveo je člana Predsjedništva BiH, Dragana Čovića.

“Dragan Čović pripada toj rigidnoj politici HDZ-a koja se sprovodi na ovom tlu i koja je gotovo rastjerala Hrvate iz Bosne i Hercegovine, a iz Središnje Bosne pogotovo i ta politika koja se dalje sprovodi na ovom tlu rezultira sa stravičnim podacima, da više od 50% Hrvata nema na ovom tlu.”

Također se dotakao sramnih izjava pojedinih lidera HDZ-a, a koji dolaze i Hercegovine.

“Oni su izjavili da samo budala Hrvat može živjeti u Sarajevu i ja više sa takvim čovjekom, niti želim, niti hoću da razgovaram. Dok god u njihovim glavama egzistira, da će mi dole iz neke Hercegovine, zabite, kamene, zaostale, neko  dijeliti lekcije o mom bivstvovanju, i da sam trebao biti glumac u Grudama ili negdje dolje, gdje su oni meni odredili mjesto da budem.”

Komentari su zatvoreni