Ko želi da mu dove budu uslišane, neka mnogo Allaha veliča i spominje

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Musa, a.s., tražio je od Allaha sedmero u jednom momentu:

– ”Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja;

– olakšaj zadatak moj;

– odriješi uzao sa jezika mog;

– da bi razumjeli govor moj;

– i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje Haruna, brata moga;

– osnaži me njime;

– i učini drūgom u zadatku mome.”

Zatim je spomenuo razlog ovih zahtjeva:

”Da bismo Te mnogo hvalili i da bismo Te mnogo spominjali.”

A zatim je, u istom tom trenutku, stigao odgovor od Allaha:

”Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa!”

Molimo Allaha, da nas učini od onih koji će Ga mnogo hvaliti i mnogo spominjati, i čije dove će biti uslišane.

SAFF.ba

Komentari su zatvoreni