Čuvajmo Srebrenicu

Majke Srebrenice traže dopunjavanje strategije za procesuiranje ratnih zločina

0

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje “Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa” smatraju da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne treba da usvaja revidiranu strategiju za progon ratnih zločinaca, dok se ne izvrše izmjene i dopune tog dokumenta.

Pojašnjavaju da je prethodna strategija proglašena propalom, jer njeni kreatori nisu odredili prioritetne predmete koji bi bili raspoređeni unutar pravosudnog sistema BiH.

“Danas se nudi isti scenarij, prvo da se usvoji revidirana strategija Vijeća ministara BiH, a onda da se odrede prioriteti i predmeti koji bi se sa Tužilaštva BiH prebacili na niže nivoe”, istakli su.

Pozivaju sve zainteresirane strane koje imaju interes i uticaj da još jednom analiziraju predloženu revidiranu strategiju kako bi se uvjerili da je identična prethodnoj – propaloj strategiji, saopćeno je iz Udruženje žrtava i svjedoka genocida.

U reagiranju tog udruženja povodom pritisaka za usvajanje revidirane Strategije za procesuiranje ratnih zločina, iz Udruženja naglašavaju da revidirana strategija ima za cilj obesmišljavanje procesuiranja ratnih zločina i zločinaca, te su stoga kao predstavnici oštećene kategorije, na koju se ta strategija odnosi, izričito protiv njenog usvajanja od Vijeća ministara BiH.

Udruženje navodi da će reakcija biti poslana svim relevantnim institucijama: Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, OSCE-u, Evropskoj komisiji, Vijeću ministara BiH i nadležnim ministarstvima.

Odgovori