Najljepši video dana: Mali Afrikanci u školi Kur’ana

0

„Odgajajte svoju djecu u znaku tri svojstva: da vole vašeg Poslanika, a.s., da vole njegovu porodicu i da vole učiti Kur’an!” (Ed-Dejlemi)

 

 

Odgoj muslimanske djece bila je jedna od najvažnijih stvari kojima je Vjerovjesnik, s.a.v.s., pridavao posebnu pažnju i na koju je ukazivao. On je djecu poučavao akidi (vjerovanju), takvaluku (bogobojaznosti) i imanu, jačao je njihovu vezu sa Uzvišenim Allahom i ukazivao na opasnost nemara, neposlušnosti Allahu, udaljavanja od Allaha i odrastanja u nepokornosti Allahu. Svoga amidžića Abdullaha b. Abbasa, r.a., savjetovao je: ”O dječače, naučit ću te nekoliko stvari:

– ‘Čuvaj Allaha, Allah će čuvati tebe (tj. poštuj Njegove naredbe i ostavi Njegove zabrane, pa će On tebe čuvati i na ovom i na onom svijetu).

– Čuvaj Allaha, naći ćeš Ga na svojoj strani (ispred sebe).

– Kada nešto tražiš, traži od Allaha, a kada pomoć tražiš, od Allaha je traži.

– Znaj da, kada bi se svi ljudi ujedinili da ti kakvu korist pridonesu, ne mogu ti korist pridonijeti, osim ako je Allah to već propisao. A kada bi se svi ujedinili da ti u nečemu naude, ne mogu ti nauditi, osim u onome što ti je Allah unaprijed propisao. Pera su podignuta, a listovi su se osušili.”

(SAFF.ba)

Odgovori