Najočuvanija i najveća prašuma u Evropi: Perućica nominovana za upis na Tentativnu listu UNESCO-a

0

Državna komisija za saradnju BiH s UNESCO-om, kojom predsjedava ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, usvojila je nominaciju Prašume Perućica za upis na Tentativnu listu UNESCO-a. Nominacija Perućice za upis na Tentativnu listu bit će dostavljena Centru za svjetsku baštinu UNESCO-a.

 

U materijalu za nominaciju koji je dostavljen od nadležnog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske a pripremljen u Javnoj ustanovi Nacionalni park “Sutjeska”, navedeno je da je u samom srcu tog nacionalnog parka smješten prirodni rezervat Perućica, najočuvanija i najveća prašuma u Evropi u kojoj je strogo zabranjena bilo kakva intervencija čovjeka.

U Prašumi Perućica registrovano je više od 170 vrsta drveća i grmlja, te više od 1.000 vrsta zeljastih biljaka, od kojih su brojni endemi pa se Perućica smatra lokacijom od posebnog naučnog interesa.

Državna komisija za saradnju s UNESCO-om razmotrila je i usvojila Izvještaj o stanju očuvanosti dobra svjetske baštine Područje Starog grada oko Starog Mosta u Mostaru  i Izvještaj o stanju očuvanosti dobra svjetske baštine Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. Izvještaji će biti dostavljeni Centru za svjetsku baštinu UNESCO-a.

Podržana je kandidatura Udruženja “Pontanima” za dobijanje statusa UNESCO-ovog Umjetnika za mir.

Članovi Komisije za saradnju BiH s UNESCO-om informisani su o pozivu za dostavu prijava za UNESCO mrežu kreativnih gradova, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Odgovori