Naser Orić je nevin, Ilić, Milošević i Savić ubijeni u borbama

Pred Sudom BiH završeno je suđenje Naseru Oriću ratnom heroju odbrane Srebrenice i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću, piše novinska agencija Patria.

 

Copy

 

 

Iz završnih riječi odbrana i ponuđenih materijalnih dokaza i iskaza svjedoka kako Tužilaštva tako i odbrane jasno je da su Orić i Muhić nevini, a da su srpski vojnici stradali u ratnim borbama.

Podsjećamo, Orić i Muhić se optužnicom potvrđenom 27.8.2015. godine terete da su za vrijeme rata u BiH od maja do decembra 1992. godine na području općina Srebrenica i Bratunac ubili Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića.

Odbrana optuženog Orića je još u svojim uvodnim riječima istakla da je cijela optužnica Tužilaštva zasnovana isključivo na iskazu zaštićenog svjedoka O1, a da su svi dokazi Tužilaštva suprotni njegovom iskazu.

– Vi ste tokom saslušanja zaštićenog svjedoka O1 imali priliku da vidite da je ovaj svjedok izuzetno nekredibilan, prvenstveno zbog činjenice da je prilikom svakog saslušanja, uključujući i saslušanje na glavom pretresu, mijenjao svoje iskaze i to pravdao nekim irealnim i nadnaravnim pojavama – kazala je Čović.

Braniteljica optuženog Orića, Lejla Čović, naglasila je da je O-1 višestruko osuđivana osoba, za kojom je raspisana potjernica zbog izbjegavanja pojavljivanja na sudu, dodajući da se radi o glavnom svjedoku Tužilaštva BiH.

– Ovaj svjedok je 11 puta pravosnažno osuđen i to za razna krivična djela, tešku krađu, lažno prijavljivanje, nanošenje teških tjelesnih povreda itd. O1 nije ni sporio svoju prethodnu osuđivanost tokom unakrsnog ispitivanja. Pored pravosnažne osuđivanosti protiv ovog svjedoka je podneseno i još krivičnih prijava. Ono što je u najmanju ruku skandalozno za ovaj krivični predmet kada je i pitanju O1 i saradnja Tužilaštva jeste činjenica da se radi o licu za kojim je raspisana potjernica zbog izbjegavanja krivičnog gonjenja pred nadležnim Općinskim sudom – dodala je Čović.

Svjedok je dao tri različita iskaza u pogledu pripadnosti Armiji RBiH (A RBiH), a u optužnici se navodi kao očevidac svih ubistava koja se stavljaju na teret optuženim.

– O1 je tokom unakrsnog ispitivanja izjavio da je u maju 1992. godine priključio se TO Srebrenica i da mu je komandir bio suprug zaštićene svjedokinje odbrane 3. međutim, na moja pitanja svjedok nije znao odgovoriti gdje je bila locirana ova jedinica, odnosno samo je znao reći d aje taj njegov navodni komandant živio preko puta mesare u Srebrenici. 3 je jasno kazala da je u tom vremenskom periodu bila s djecom i mužem na području Vlasenice, koja je u to vrijeme bila zasebna enklava i potpuno odsječena od Srebrenice – kazala je Čović.

Advokatica je napomenula da je O1 u ovom predmetu pripreman u Beogradu, a njegovo prisustvo osiguravaju pripadnici policijskih službi Srbije, a koja je raspisala potjernicu za Naserom Orićem i imali najveći interes da on bude procesuiran.

Tačka 1. Ubistvo Slobodana Ilića

Kada je u pitanju tačka 1. optužnice i ubistvo Slobodana Ilića, koje se Oriću stavlja na teret, odbrana smatra da nijednim dokazom nije potvrđeno kako je to počinio Orić.

– Nakon provedenih dokaza nesporno je da je ova konstrukcija načina ubistva sudije Ilića doslovno prepisana iz prethodnog iskaza zaštićenog svjedoka O1. Tužilaštvo je to navelo i u svojoj završnoj riječi, kao i da iskazi svjedoka Lazarevića, Ilića, Jeremića, Stanojevića, oslojića i Ilić Jelice i Ibrana Mustafića podupiru iskaz O1. Međutim suprotno tome je istina. Bili ste u prilici da čujete da su iskazi svih svjedoka Tužilaštva suprotni iskazima O1 i koherentni sa iskazima svjedoka odbrane – kazala je Čović.

On je vrlo iscrpno uradila analizu iskaza svih svjedoka, a također je oddala da u spisu ne postoji niti jedan dokaz da je Ilića života lišio Orić.

– Čak ni zaštićeni svjedok O1 na čijem iskazu je zasnovana optužnica nije izjavio da je Ilić Slobodana ubio Naser Orić.

– O1 je kazao „Jednog momenta Orić je uzeo nož koji mu je bio za pojasom tu, ne znam sada s koje strane, uzeo nož i zamahnuo i udario je tog jednog zarobljenika kojeg ja ne znam tada, tada nisam znao ni ko je ni šta je, udario je tog zarobljenika kojeg ja ne znam tada, udario ga je u predjelu vrata, tu, tako da bi taj zarobljenik pao na kolena ispred Orića, da bi ga Oriuć potom udario nogom u predjelu prsa, stomaka, da bi ga prevrnuo nazad – kazala je Čović dodajući da je to jedini dokaz Tužilaštva u spisu po pitanju ubistva Ilića.

Svjedok je izjavio da je navodno gledao da je Orić nožem udario tog zarobljenika u predjelu vrata.

Suprotno tome, u činjeničnom opisu optužnice se navodi da je Orić ubo Ilića u predjelu vrata tako da čitavo sječivo noža ulazi u vrat.

Svjedoci su, kako je kazala, dokazali da je Ilić poginuo u međusobnoj razmjeni vatre, a za odbranu je sporan i opis stradalog Ilića, kojeg je svjedok O-1, opisao potpuno drugačije od ostalih svjedoka.

Odbrana navodi da ni ubistvo Milutina Miloševića, a što se tačkom 2. optužnice stavlja na teret Oriću i Muhiću, nije dokazano.

O-1 je tvrdio kako je Orić, a nakon njega i Muhić u Miloševića ispalio po jedan rafal. To bi značilo da u njegovom tijelu mora biti oko 15 metaka, a kako i tvrdi svjedok O-1 i Tužilaštvo BiH. Vještak Zoran Stanković kazao je tokom iznošenja nalaza da je u tijelu Miloševića pronađen metak od pištolja, što je vrlo vjerovatno uzrok smrti. Dakle jedan metak – kazala je Čović.

Orić je optužen kao osoba koja je 1992. bila komandant štaba Teritorijalne odbrane Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), a Muhić kao pripadnik tih snaga.

Tačkom 3. optužnice Muhiću i Oriću se na teret stavlja ubistvo Mitra Savića, koje je prema Tužilaštvu počinjeno pucnjem iz pištolja Orića, a zatim i rafalnim pucnjem Muhića.  Odbrana tvrdi da je ovo još jedna od konstrukcija svjedoka O-1.

– Stojanka Savić, supruga ubijenog, kazala je kako je od Savićevih saboraca čula da je on poginuo u rovu te da je imao jednu ranu u predjelu usta. Doktorica Vesna Ivanović potvrdila je da je Ilić doveden u Dom zdravlja Bratunac, u pratnji supruge koja je tada plakala – istakla je između ostalog Čović.

Ona je istakla da je prije svega nesporno da O1 nije uopće učetvovao u akciji na Kunjarac imajući u vidu vrijeme akcije.

– Samo tri dana prije akcije na Kunjarac svjedok je teško ranjen. Gdje se nalazi Crni Vrh i šta se desilo nakon njegovog ranjavanja rekao je sam O1. Svjedok je potvrdio da je Crni Vrh prevoj geografski udaljen oko 40 km od područja Kunjarca – istakla je Čović.

Prema njenim riječima, akcija ABiH na Kunjarcu izvedena je 14. decembra 1992. godine, kada je Savić i ubijen.

– Nesporno je da je Orić učestvovao u akciji na Bjelovac, ali samo je bilo sporno koju kotu je on kritične prilike napadao sa svojim borcima. To je najbolje objasnio jedan od krunskih svjedoka Tužilaštva Ibran Mustafić. On je izjavio da mu je poznato da je akcija na Bjelovac bila u decembru 1992., uključujući i napad na kotu Kunjarac. Svjedok je bio s Orićem tog dana 14. 12. 1992. i sutradan u mjestu Zalzaje. Svjedok je na moja pitanja potvrdio da he cijeli taj dan bio s Orićem, a da su tog dana nalazio u rovu i dejstvovao prema Sasama i Andrićima – istakala je Čović.

Odbrana Orića je zatražila da se optuženi Naser Orić oslobodi za sve tri tačke optužnice i u vezi s tim i oslobodi ga plaćanja troškova postupka.

Sabina Mehić, braniteljica optuženog Muhića, kazala je da nedostaje objekat izvršenja krivičnog djela koji se stavlja  na teret njenom branjeniku.

Također, prema njenim riječima, ostalo je nejasno u kakvom su stanju bili Milošević i Savić, nakon što je Orić navodno pucao u njih, a prije nego je rafale ispalio i Muhić.

I za njega je zatražena oslobađajuća presuda, s tim da je advokatica Mehić izrazila čuđenje da je optužnica i potvrđena.

 

 

PATRIA

Komentari su zatvoreni