Naser Orić se poklonio Sudskom vijeću: “Časni sude nisam kriv…”

0

U završnim riječima Lejla Čović, advokatica Nasera Orića zatražila je danas od Apelacionog odjeljenja Suda BiH da donese oslobađajuću presudu po svim tačkama optužnice Tužilaštva BiH koja ga tereti za ratne zločine na području općine Srebrenica tokom 1992. godine.

Na kraju se Sudu obratio i sam Orić, kazavši:

– Časni Sude, nisam kriv, optužnica je protiv mene montirana na iskazu lažnog svjedoka, i kao što jedan pisac reče: “Vaša sablja, moja glava”, na Vama je da odlučite – rekao je Orić i poklonio se Sudskom vijeću.

Čović je u opširnim završnim riječima kazala da Tužilaštvo, ni u prvostepenom ni u drugostepenom postupku nije dokazalo da je Orić počinio krivična djela za koja se tereti.

– Kada je u pitanju optužnica, odnosno njen činjenični opis, svojstvo optuženih, kao i kvalifikacija djela koja im se stavlja na teret, odbrana smatra da Tužilaštvo, kako tokom prvostepenog tako i tokom drugostepenog postupka, ništa od toga nije uspjelo dokazati, izuzev da je u relevantnom periodu postojao oružani sukob – kazala je Čović.

Za ključnog svjedoka O-1 Čović je kazala da je potpuno nekredibilan svjedok, da je tokom kompletnog procesa više puta mijenjao iskaz i da je njegovo svjedočenje u potpunoj suprotnosti s iskazom ostalih svjedoka, ne samo odbrane nego i optužbe.

Zaključila je da se radi o svjedoku koji je 11 puta osuđivan za djela teškog razbojništva i lažnog prijavljivanja, ali da je za njim izdata i potjernica zbog razbojničke krađe.

Tužilaštvo je u završnoj riječi tvrdilo da je odbrana u ovom postupku imala dvije pogrešne teze – prvu, da se optužnica bazira samo na iskazu svjedoka O1 i drugu – da ostali svjedoci Tužilaštva govore suprotno iskazu zaštićenog svjedoka O1.

– Ako Tužilaštvo tvrdi da je odbrana pogrešno tvrdila da se optužnica zasniva samo na iskazu ovog svjedoka, onda se osnovano postavlja pitanje zbog čega je Tužilaštvo cijeli svoj sadržaj završnih riječi posvetilo upravo zaštićenom svjedoku O1 i baziralo se gotovo isključivo na njegovom iskazu.

Drugo, ako je pogrešna teza odbrane da svjedoci Tužilaštva nisu potkrijepili iskaz zaštićenog svjedoka, onda se mi kao odbrana pitamo – zbog čega mi zasnivamo svoju odbranu najvećim dijelom na iskazu svjedoka Tužilaštva i to upravo onih svjedoka na koje se Tužilaštvo pozivalo: Radivoje Ostojić, Milomir Lazarević, Milan Jeremić, Ilić Vidoje, Branislav Stanojević, Asim Mehić, Stojanka Savić, itd – kazala je Čović.

Napomenula je i da je Sud tokom saslušanja zaštićenog svjedoka O1 imao priliku da vidi da je ovaj svjedok izuzetno nekredibilan, prvenstveno zbog činjenice da je prilikom svakog saslušanja, uključujući i saslušanje u prvostepenom postupku ali i na pretresu pred Apelacionim vijećem, mijenjao svoje iskaze i to, kako je navela, pokušavao bezuspješno pravdati neshvatljivim navodima.

– Kada je saslušavan pred ovim Vijećem i pitan na okolnosti razlika u iskazu koje su se pojavile pred ovim Vijećem, svjedok nije imao objašnjenja. Ova odbrana mu je tokom unakrsnog ispitivanja predočila brojne razlike u njegovim iskazima, ne samo tokom istrage, već brojne razlike u odnosu na njegov iskaz koji je dao pred prvostepenim vijećem u odnosu na iskaz koji je dao pred Apelacionim vijećem – istakla je između ostalog Čović.

Nastavak procesa zakazan je za naredni petak, kada će završne riječi iznijeti odbrana Sabahudina Muhića.

(Patria)

Odgovori