Čuvajmo Srebrenicu

Nena Tromp: Presuda Karadžiću će ohrabriti Beograd da još više polaže pravo na RS

Karadžićeva presuda će biti razočaravajuća. Na nju nema žalbe

(Face TV)