NEVJEROVATNO: Tužilaštvo želi novo suđenje Oriću i Muhiću, odbrane žalbu smatraju konfuznom, nejasnom i nerazumljivom

0

U Sudu Bosne i Hercegovine danas je održano razmatranje žalbi na oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću koje je Tužilaštvo BiH optužilo za rani zločin počinjen na području Srebrenice i Bratuncu u julu 1992. godine.

 

 

Iako su optuženi prvostepenom presudom Suda BiH oslobođeni po svim tačkama optužnice za zločine nad vojnicima VRS, tužilac Miroslav Janjić žalio se na ovu odluku Suda BiH.

Zatražio je od Apelacionog vijeća da se prvostepena presuda ukine te da se postupak obnovi. Odbrane su predložile da se žalba Tužilaštva BiH odbije u cijelosti i potvrdi prvostepena presuda iz oktobra prošle godine.

Janjić je naglasio da je žalba zasnovana zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i nepotpuno i netačno utvrđenog činjeničnog stanja.

– Riječ je o jedinstvenoj presudi u sudskoj praksi Državnog suda jer se, prema njemu, ona zasniva na imaginarnom dokazu. Prvostepeno vijeće izreklo je jednu presudu, a poslalo drugačiji pismeni otpravak. Također, u presudi se navodi da se Vijeće poziva na praksu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju po kojoj neće cijeniti svaki dokaz pojedinačno i dovoditi ih u vezu, što je suprotno Zakonu o krivičnom postupku ove zemlje – rekao je Janjić.

Odbrane Orića i Muhića žalbu Tužilaštva BiH smatraju konfuznom, nejasnom i nerazumljivom. Advokatica Nasera Orića Lejla Čović pojasnila je da nije tačno da se presuda zasniva na imaginarnom dokazu, kako je rekao tužilac Janjić, već da je riječ o uloženoj službenoj zabilješki na iskaz svjedoka O-1, koju Vijeće sadržajno nije ni cijenilo.

– Cijelu žalbu Tužilaštvo zasniva na nepostojećem dokazu, a ustvari je riječ o službenoj zabilješki svjedoka O-1. Vodilo se kao službena zabilješka ili iskaz svjedoka, potpuno je nebitno. Kada je odbrana tu zabilješku uvodili u spis, Tužilaštvo nije imalo nikakav prigovor – rekla je Čović.

Obje odbrane navele su da nije tačno da je Vijeće pročitalo jednu, a poslalo drugu presudu.

Apelaciono vijeće će odluku donijeti naknadno.

 

 

(Avaz.ba / ZASREBRENICU.ba)

Odgovori