Opsada Sarajeva, genocid u Srebrenici i etničko čišćenje uskoro u udžbenicima za 9. razred

Tokom aktuelne školske godine đaci koji pohađaju 9. razred osnovne škole u Kantonu Sarajevo prvi put će nakon rata detaljno obrađivati teme kao što su opsada Sarajeva i njen vojno-političkog aspekt te svakodnevni život građana, etničko čišćenje uključujući ratne zločine i genocid u Srebrenici.

 

 

Riječ je o odluci ministra za obrazovanje, nauku i mlade Elvira Kazazovića donesenoj 15. marta, a koja tretira dopunu nastavnog programa za predmet historija za 9. razred u osnovnim školama. Time se zapravo dopunjuje već postojeća tematska cjelina “Bosna i Hercegovine u XX stoljeću”.

Nastavnici se obavezuju da đacima osiguraju osam časova obrađivanja navedenih tema, a kroz četiri časa obrade i četiri časa obnavljanja gradiva.

Ministarstvo se istom odlukom obavezalo da osigura nastavne materijale za učenike i nastavnike, a koji će sadržavati informacije o navedenim temama.

 

 

 

(Klix.ba)

Komentari su zatvoreni