Početi proces izdvajanja Srebrenice iz takozvane RS

Nakon što je Mladiću izrečena prvostepena presuda da je kriv za genocid u Srebrenici i dosuđena kazna doživotnog zatvora treba pokrenuti proces da se ona izdvoji iz takozvane RS

 

 

Piše: Mehmedalija Bešić

 

Brata sam izgubio nekoliko mjeseci prije mog rođenja 1993. a rahmetli babu nisam ni zapamtio. Današnji dan je veliki dan za mene i za sve žrtve.

Pravda je djelimično zadovoljena iako naše šehide niko više ne može vratiti.

Ovim su svi, uključujući i Međunarodnu zajednicu uvidjeli da je u Srebrenici počinjen genocid i da kao takva nema osnova da ostane u takozvanoj RS.

Pozivam Bošnjačke predstavnike da ponovo pokrenu postupak da se Srebrenice izdvoji iz genocidnog entiteta i da joj se dodjeli poseban status.

Komentari su zatvoreni