Home Archive Podrška Srebrenici u iznosu od 350 hiljada KM

Podrška Srebrenici u iznosu od 350 hiljada KM

Prema informacijama opštini Srebrenica je uplaćeno 350 hiljada maraka od strane Vlade kantona Sarajevo.

– Na osnovu ranije održanih sastanaka sa već sada bivšim predsjedavajućim Skupštine i Premijerom Kantona Sarajevo gosp. Konakovićem i gosp.Fortom te na osnovu potpisane Platforme i saradnje sa opštinom Srebrenica i dogovorenih konkretnih projekata koji su vezani za pomoć povratnicima na području opštine Srebrenica a tiče se konkretno projekata za infrastrukturne projekte(saniranje i asfaltiranje puteva) u iznosu 300.000,00 KM i pomoć u sufinanciranju prijevoza učenika u iznosu 50.000,00 KM koristim priliku da se u ime građana opštine Srebrenica i svoje lično ime zahvalim bivšoj Vladi Kantona Sarajevo, bivšem Premijeru g.Forti i bivšem Predsjedavajućem Skupštine Kantona g.Konakoviću, ministru Maliku Garibiji i cijeloj bivšoj Vladi na ispunjenom obećanju za pomoć Srebrenici u 2019 godini.

U toku prošle sedmice Vlada Kantona je uplatila obećana sredstva na račun opštine Srebrenica tako da ćemo vrlo brzo krenuti i sa realizacijom definiranih projekata koje smo dogovorili i potpisali sa Vladom Kantona Sarajevo.

Od srca se zahvaljujem na iskrenoj saradnji i pomoći koja je važna nama koji živimo u Srebrenici.
Vjerujem da ćemo nastaviti našu dobru saradnju i sa novom Vladom Kantona Sarajevo kako bi našim povratnicima olakšali bar koliko toliko život na ovim područjima – stoji u obavještenju za javnost predsjednika SO Srebrenica Nediba Smajića i zamjenika načelnika Hamdije Fejzića.