Pokret Odgovor predstavio prijedlog Platforme zajedničkog političkog i građanskog djelovanja u RS-u

U očekivanju sastanka političkih stranaka 28. septembra u Srebrenici, pokret Odgovor je pokrenuo proces javnih konsultacija u vezi sa tekstom Platforme zajedničkog političkog i građanskog djelovanja na području entiteta RS koji postavlja ključne smjernice djelovanja u periodu nakon izbora 2018. godine.

 

 

 

“Riječ je o ozbiljnom i realnom dokumentu na kojem smo radili šest mjeseci i koji je ključna tačka za sve buduće pregovore kako o zajedničkim listama tako i o odnosu probosanskih poltičkih stranaka prema SNSD-u i Savezu za promjene. Dokument sadrži ključne prijedloge u vezi proaktivnog povezivanja povratničkih zajednica, konkretne korake ka osiguranju ravnopravnosti etničkih, vjerskih i jezičkih skupina u RS-u, nove mehanizme koji će osigurati veću uključenost nevećinskih grupa u procese donošenja odluka. Uobličili smo i konkretne zahtjeve u vezi sa zapošljavanjem i učešćem u raspodjeli javnih prihoda. Također, predočili smo posebne zahtjeve vezane za obrazovanje. Insistirat ćemo na imenovanju stručne i nestranačke ličnosti na poziciju ministra prosvjete i kulture Republike Srpske koja će provesti proces reforme obrazovanja, pokrenuti mjere reintegracije povratničkih zajednica u sistem obrazovanja“, kazao je Ćamil Duraković.

„Posebni segment su aktivnosti suočavanja sa prošlošću. Insistiramo na osiguranju finansijske potpore, javne podrške i prisustva izabranih i imenovanih predstavnika entiteta RS i jedinica lokalne samouprave na komemoracijama, sahranama, dženazama i obilježavanjima godišnjica ratnih zločina koji su se dogodili na području entiteta RS od 1991. do 1996. godine, a posebno tražimo njihovu uključenost u borbi protiv negiranja genocida te kroz zagovaranje donošenje zakonskog rješenja kojim će se zabraniti negiranje, relativizacija i minimiziranje zločina genocida nad bošnjačkim narodom“, dodaje Duraković.

„Konačno, pokret Odgovor ostaje posvećen zajedničkoj budućnosti građana i građanki Bosne i Hercegovine, ravnopravnosti Bošnjaka, Hrvata, Srba i Ostalih, te osiguranju reformi koje će omogućiti Bosni i Hercegovini da postane članica NATO-a i Evropske unije do 2026. godine. Pozivamo građane i građanke Bosne i Hercegovine u zemlji i svijetu da podrže ovu Platformu kao okvir zajedničkog djelovanja u entitetu Republika Srpska, smatrajući da je ovo interes svih naroda i građana koji žive u Bosni i Hercegovini i ostaju opredijeljeni za njenu zajedničku budućnost. Također, pozivam sve zainteresovane organizacije, udruženja, akademsku zajednicu i građane da predlože svoje dopune ovog dokumenta kao ključnog za artikulaciju naših stavova i djelovanja u godinama pred nama“, poručio je Duraković.

 

(Vijesti.ba / Klix)

Komentari su zatvoreni