Presuda Suda u Srebrenici značajna za povratnike – Djeca Bošnjaka imaju pravo na bosanski jezik

Pravda spora ali dostižna

Pravna bitka djece i roditelja iz Konjević polja započeka je 5.9.2013. Tužitelji su tvrdili da su žrtve diskriminacije na etničkoj i vjerskoj osnovi, na način da je bošnjačkoj djeci iz Konjević polja uskraćeno pravo na obrazovanje na maternjem bosanskom jeziku.

 

 

Osnovni sud u Srebrenici se oglasio stvarno nenadležnim i cjelokupan spis dostavio Okružnom sudu u Bijeljini. Tužitelji su se žalili na ovo Rješenje, te je Okružni sud u Bijeljini  dana 18.4 2016.godine uvažio žalbu tužiteja i ukinuo prvostepeno rješenje, te predmet vratio Osnovnom sudu u Srebrenici na suđenje.

“Tužitelji su upututili prijedlogn za donošenje privremene mjere dana 14.4.2014.godine kojim je predloženo da sud donese privremenu mjeru na način da naloži tuženoj Osnovnoj školi Petar Kočić, da omogući malodobnim tužiocima, da pohađaju nastavu koja neće biti diskriminatorna. Također naloženo je da se djeci bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja omogući  izučavanje nacionalne grupe predmeta”, kazao je Nedim Ademović pravni zastupnik na strani tužitelja.

S obzirom da ova mjera osiguranja nikada nije izvršena, te je ista bila samo “mrtvo slovo” na papiru, tužitelji su povukli prijedlog za donošenje mjere osiguranja dana 1.7.2015.godine, jer se ne može ostvariti privrmena zaštita tužitelja.

U fazi glavna rasprave Ministarstvo prosvjete i kulture Vlade RS je zatražilo da mu se dozvoli miješanje u parnicu. Sud je donio rješenje kojim se dozvoljava Ministarstvu da stupi u parnicu na strani tuženog.

“Nakon više od četiri godine vođenja sudskog spora Osnovi sud u Srebrenici 20.10 donio je presudu kojom je u cijelosti usvojio zahtjev tužitelja. Osnovni sud u Srebrenici utvrdio je da je tužena diskriminirala tužitelje na etničkoj i vjerskoj osnovi tako što im je uskratila jednako pravo u odnosu na  djecu srpske nacionalnosti u vezi sa pravom na obrazovanje na maternjem, bosanskom jeziku”, rekao je Ademović.

“Ova presuda je mali početak, ali vrlo značajan za nas povratnike u RS. Mi se nadamo da će sada ovu presudu implementirati, nismo očekivali da će biti baš kao sto smo tražili u tužbenom zahtjevu, nadamo se implementaciji. Poručio bih svim roditeljima, pravda je duga, ali može se dostići”, kazao je Senad Muminović, jedan od roditelja.

 

(Vijesti.ba)

Komentari su zatvoreni