Priča o Dragi Iliću majoru 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

0

Čitavo vrijeme posljednje operacije 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, “Sana 95”, na glavnom isturenom komandnom mjestu nalazio se i major Drago Ilić.

U posljednjim danima operacije “Sana 95” sa svojom jedinicom je bio stacioniran u neposrednoj blizini Sanskog Mosta te je pružao artiljerijsku podršku snagama koje su napredovale prema Prijedoru. Na pitanje kako je biti Srbin u 5. korpusu ARBiH, odgovorio je: “Pravo da vam kažem, ne znam kako da odgovorim na to pitanje. Nisam jedini Srbin u korpusu. Ima nas nekoliko starješina srpske nacionalnosti. Ima i Hrvata te Albanaca”.

U vrijeme socijalističke Jugoslavije bio je kapetan u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Rodom je iz Šipova, a odrastao je u Jajcu.

Izbijanje ratnih dejstava ga je zateklo u Bihaću, gdje se već u aprilu 1992. godine pridružuje Teritorijalnoj odbrani Bihaća. Iako je mogao na hiljadu načina da napusti Bihać, to nije učinio i ostao je sa svojim Bišćanima u dobru i zlu. Nije otišao niti u posjetu porodici koja je bila u inostranstvu. Naprotiv, porodicu je doveo u Bihać. Čitavo vrijeme rata je proveo na terenu, na ratištu te je učestvovao u gotovo svim ratnim operacijama 5. korpusa. Najviše kao načelnik artiljerijsko – raketne jedinice protivvazdušne odbrane. Kako navodi, nije učestvovao u pješadijskim borbama, jer je zadatak njegove jedinice bio da brani nebo iznad slobodne bihaćke teritorije. Prema njegovom svjedočenju tokom rata su oborena tri srpska aviona, dok ih je dosta ometnuto da djeluju. Ipak, tokom operacije “Sana 95” njegova jedinica je pružala i artiljerijsku podršku pješadijskim napadima 5. korpusa.

Autor Ekrem Halilagic Bihac

(ZASREBRENICU.ba)

Odgovori