Home Vijesti Rahmetli Riđić (Daut) Mefajil – Zis (Abdulići/Žanjevo)

Rahmetli Riđić (Daut) Mefajil – Zis (Abdulići/Žanjevo)

Rođen je i djetinjstvo proveo u Abdulićima/ Žanjevu. Nakon školovanja zaposlio se u Kikindi u Rafineriji na održavanju. Tu je radio od 1983 do 1992. Bio je crn, visok i krupan mladić. Nakon što su četnici okupirali Žanjevo 16. maja 1992. njegovog oca Dauta, hapse na srbijanskoj strani gdje je bio prebjegao preko Drine nadajući da će ga prijatelji zaštititi. Srbijanska policija ga odvodi u zatvor u Bajinu Baštu.

Kad je to čuo Zis dolazi iz Kikinde u Bajinu Baštu rizikujući život izvlači oca iz zatvora i odvodi ga u Crnu Goru. Tamo Zis organizira jednu grupu Žanjevaca koji su tu prije agresije bili na privremenom radu i nisu mogli nazad. Pod Zisovim vođstvom kreću preko Makedonije, Bugarske, Rumunije, Mađarske i dolaze u Tuzlu negdje krajem avgustu 1992. U Tuzli se opremaju i konačno prebacuju na srebreničku teritoriju, gdje na samom ulazu na slobodnu teritoriju učestvuju u borbama oko Snagova. A negdje krajem oktobra dolaze u Jagodnju.

Tu je formiran IDV Žanjevo, od Žanjevaca koji su već bili u Jagodnji i onih koji su došli iz drugih jedinica. Zis je komandovao ovom jedinicom. Nosio je pušku koja se popularno zvala “argentinka”. Bio je pravi vođa, hrabro je išao u akcije, izviđanja i na druge zadatke. Onako visok, krupan, guste crne kose a tako i brade ličio je na junaka iz historije Bosne. Kad su ga vidjeli na jednoj razmjeni četnici su se preplašili i bili su ubijeđeni da je Arapin. Za njim je bilo ponos ići u borbu. Od dolaska u Jagodnju i formiranja žanjevskog voda, učestvovao je u većini borbi.

Tešku i gladnu zimu 1993. predvodeći IDV Žanjevo koliko su mogli obezbjeđuju civile koji dolaze u polja pored Drine u potrazi za hranom.

10.marta 1993. poginuo je na Biljegu u četničkoj zasjedi. Sa njim su zajedno poginuli i Zijad Kiverić iz Žanjeva i Dževad Mehanović, maloljetni borac iz Bratunca (porijeklom iz Jagodnje). Zahvaljujući preostalim borcima iz te grupe četnici nisu uspjeli priči tijelima. Ukopani su sutradan u Jagodnji.

10. marta 1993. otišao je jedan veliki Gazija.

Neka je vječni rahmet ovom bosanskom gaziji i podrinjskom gorostasu Mefailu Riđiću – Zisu