Čuvajmo Srebrenicu

Rekonstrukcija i asfaltiranje putnih pravaca

Tokom mog mandata sanirali smo i rekonstruisali oko blizu 90 km puteva, a 25 km lokalnih puteva je asfaltirano.  U narednom periodu radit ćemo na rekonstrukciji i asfaltiranju što više putnih pravaca.

post-17