Čuvajmo Srebrenicu

REVIZORI POTVRDILI PISANJE ŽURNALA: SDA prala novac preko zadruge

U okviru predmeta „Zadruga“ Tužilaštvo KS već istražuje Stranku demokratske akcije. Angažovali nepostojeće studente za lijepljenje plakata. Sklapali ugovore sa agencijama koje su prale novac

Piše: A. Avdić

Stranka demokratske akcije je, preko zadruga Leading i Unitas iz Sarajeva, oprala najmanje 50 hiljada maraka. O sumnjivim poslovima SDA sa ovim zadrugama, Žurnal je pisao u maju ove godine, a sada je stigla potvrda iz Centralne izborne komisije BiH.

„Revizijom finansijske dokumentacije utvrđene su isplate sredstava Agenciji za posredovanje u zapošljavanju Leading d.o.o. Sarajevo u iznosu od 22 hiljade maraka i Studentsko-omladinskoj zadruzi Unitas Sarajevo u iznosu od 31 hiljadu maraka koje je stranka u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju iskazala kao ostale usluge, iz čega se ne može utvrditi o kojoj vrsti usluga se radi, te da li su one izvršene za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom i statutom stranke“, navedeno je u revizorskom izvještaju za 2016. godinu, a koji je objavljen na stranici CIK-a.

Upravo su ove dvije agencije obuhvaćene istragom Kantonalnog tužilaštva Sarajevo u predmetu „Zadruga“, a kako saznaje Žurnal, naredba o provođenju istrage donesena je i protiv Stranke demokratske akcije, u kojoj je osoba ovlaštena za potpisivanje u tom trenutku bio – Bakir Izetbegović.

Prilikom revizije SDA, utvrđeno je da su agenciji Leading fakturisane usluge o izvođenju „povremenih i privremenih poslova“.

„Politička stranka ne raspolaže dokumentacijom na osnovu koje bi se utvrdilo koje su osobe bile angažovane i na kojim poslovima“, napisali su revizori.

Kada su u pitanju ugovori sa Studentsko-omladinskom zadrugom Unitas Sarajevo, SDA je prikazala da su u pitanju poslovi „promocije“, dok su u poslovnim knjigama zavedeni kao „ostale usluge“, odnosno lijepljenje plakata za lokalne izbore.

„Dokumenti Studentsko-omladinske zadruge nisu potpisani od strane naručioca posla, odnosno SDA, iako isti imaju elemente ugovora. Tokom revizije nisu predočeni računi izvršioca usluge niti drugi dokumenti koji potvrđuju izvršenje usluga, vrsu usluga i imena osoba koje su bile angažovane“, utvrdili su revizori.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo u januaru ove godine izdalo je naredbu za pretres u agenciji Leading i tada su uhapšeni osnovači Enisa i Sanel Đalić. Tada je saopćeno da su njihove agencije i zadruge sklapale fiktivne ugovore sa kompanijama o angažiranju studenata i đaka koji nikad nisu realizovani. Nakon sklapanja tih ugovora, novac je uplaćivan na račune Đalićevih agencija, a on je podizao keš i vraćao svojim partnerima, uz zadržavanje provizije od 10 posto. Na taj je način utajeno više od 50 miliona maraka poreza.

Usluge ovih zadruga i agencija koristilo je oko 200 kompanija i pravnih subjekata, a među najpoznatijim su zet porodice Izetbegović – Mirsad Berberović, zatim dugogodišnji finansijer SDA i SDP-a Hamed Ramić i njegova kompanija Euroasfalt, potom firmaTelefongradnja koja je u vlasništvu porodice Mirze Čelika, još uvijek aktualnog zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo.

(zurnal.info)