SREBRENICA: Svaka slika ima svoju priču…

0

Na ovoj slici su Dževad Bečirović i Senudin Hasanović.

Ispričaću vam šta se desilo u putu ka Nezuku nakon što smo pili zatrovanu vodu.

Jednu veće prolazili smo pored nekog trnja zbunjeva najednom Seno uđe u neko trnje i nešto rukama rad. Izvedemo ga malo vode rasladimo ga nakon što je došao sebi pito sam ga šta si ti u onom trnju tražio i radio?

Kaže on: “Svjetlo gori, soba nasred sobe, duhan i papiriči, ja ušao da smotam cigaru. Nigdje tu kud smo prolazili nije ni kuće ništa bilo.

Ja sam počeo malo halucinirati kad smo sjeli u kamione da nas voze iz Nezuka ali sam brzo došao sebi…

Odgovori