Čuvajmo Srebrenicu

Srebrenička herojina doktorica Fatima Dautbašić- Klempić obišla majke Srebrenice

0

Srebrenička herojina doktorica Fatima Dautbašić- Klempić obišla je majke Srebrenice i pregledala njihovo zdravstveno stanje.

Nakon obilaska i posjeta majkama Srebrenice koje žive u srebreničkim selima Sućeska, Bajramovići, Kutlići, Potočari, Đogaze i druga sela, određeni broj majki posjetila je i doktorica primarijus Fatima Dautbašić Klempić, šefica porodiljskog odjeljenja Plave Poliklinike u Tuzli.

Doktorica Klempić majkama Srebrenice mjerila je pritisak, šećer u krvi, analizirala zdravstveno stanje, kao i da li se pridržavaju ranijih uputstava datih prilikom utvrđivanja dijagnoze, odnosno da li koriste propisane tablete i da li se pridržavaju datih terapija, ima li poboljšanja i kakvo im je trenutno zdravstveno stanje.

Doktoricu Klempić zanimala je i činjenica da li majke ko posjećuje, s kim se druže, kako upražnjavaju svoje vrijeme i šta ih najviše veseli i zadovoljava. -Uvijek mi je zadovoljstvo sresti se sa ovim ženama i ovo mi je najveća radost što sam se družila sa njima. Njihovo zdravstveno stanje uglavnom prati njihove godine, ali njima je izuzetno drago da ih neko posjeti i progovori po koju lijepu riječ -kaže doktorica Klempić koja posredstvom Udruženja Sjaj Srebrenica jednom mjesečno dolazi u Dom zdravlja Srebrenica i ženama Srebrenice i Podrinja pruža besplatne ginekološke usluge.

Pored ove posjete u narednom periodu majke Srebrenice u srebreničkim selima Dobrak, Skelani, Resagići i Osmače posjetit će medicinske sestre Hilda i Marizela Đozić i pružiti zdravstvene usluge. Obilazak majki Srebrenice i pružanje zdravstvenih usluga podržale su žene tima Prosvjetitelj iz Švicarske a aktivnost se provodi posredstvom Udruženja Sjaj Srebrenica i Udruženje Prosvjetitelj Srebrenica.

Odgovori