Suđenje Oriću: Fahrudin Alić odbio svjedočiti, tužilac “pobrkao” vrijeme i mjesto napada

U nastavku suđenja komandantu odbrane Srebrenice Naseru Oriću i pripadniku Armije RBiH Sabahudinu Muhiću, koje Tužilaštvo BiH tereti za navodne ratne zločine na području općina Srebrenica i Bratunac, danas se ponovila više puta viđena situacija. Svjedok Fahrudin Alić, čije je saslušanje u sudnici prošli put najavio tužilac Miroslav Janjić, odustao je od svjedočenja u ovom predmetu.

 

 

Podsjećamo, Tužilaštvo je na početku procesa najavilo saslušanje više od 30 svjedoka, ali se tokom suđenja više od pola najavljenih svjedoka nije pojavilo u sudnici.

Na početku današnjeg ročišta predsjedavajući Vijeća Šaban Maksumić je kazao da se Sud odredio u pogledu materijalnih dokaza koje je na prošlom ročištu predložila odbrana, a radi se o naredbi tužilaštva za provođenje istrage sa pripadajućim iskazima svjedoka.

Sud je taj dokaz odbio, uz obrazloženje da je ovaj proces već u fazi suđenja, te da se sad ne mogu utvrđivati činjenice iz istrage, odnosno osnovana sumnja. Odbrana je ranije pojasnila da se u iskazima tih svjedoka nigdje je navode događaji koji su se kasnije našli u optužnici, iz čega proizilazi da je cijeli proces nezakonit. Vijeće je međutim odbilo ovaj dokaz, čime su, između ostalog, izbjegli dovođenje u pitanje ranijih odluka suda, konkretno odluke da takva optužnica bude uopće potvrđena.

“Napadale stotine vojnika” 

Na klupi za svjedoke potom se pojavio drugi svjedok Tužilaštva Branislav Milošević, čiju je izjavu koja se nalazi u haškim dokumentima odbrana željela priložiti kao dokaz, ali je tužilac insistirao da pozove ovog svjedoka kao dokaz replike. U toj izjavi, koju je dao 8. aprila u Bratuncu, svjedok je naveo da je Milutin Milošević među prvima pogođen prilikom napada srpske vojske iz pravca Kravice ka Konjević Polju.

Ovaj svjedok, međutim, danas je opovrgao da je ikad davao ikakvu izjavu, te negirao da se na dnu dokumenta nalazi njegov potpis?!
Rekao je da je krajem maja 1992. godine bio u rezervnom sastavu policije, te da je učestvovao u napadu srpske vojske iz pravca Kravice ka Konjević Polju. On je danas insistirao da nije vidio šta se dešavalo na cesti, nego da je kasnije saznao da je “negdje napravljena zasjeda, spominjali su se transporteri, te da su neki ljudi, među kojima i Milutin Milošević, poginuli”.

Odgovarajući na pitanja Orićeve braniteljice Lejle Čović o konkretnim imenima poginulih, svjedok je kazao da ne zna, rekavši da je u toj akciji učestvovalo “na stotine ljudi”. Time je potvrdio iskaze ranijih svjedoka odbrane koji su kazali da je tad veliki broj srpske vojske i policije krenuo u napad prema Konjević Polju.

Odbrana je potom uložila kao materijalne dokaze izjavu Branislava Miloševića sa haškom ovjerom, te zapisnik o njegovom saslušanju u Tužilaštvu BiH u maju ove godine.

Tužilac Janjić kao materijalni dokaz je predložio dijelove knjige Fahrudina Alića, koji je danas odbio svjedočiti, pod nazivom “Iza zatvorenih vrata”, konkretno strane od 170. do 177. Tužilac je taj dokaz najavio tvrdeći da je Alić u svojoj knjizi napisao okolnosti napada na području Bjelovac – Loznička rijeka – Kunjerac, a koje su, kako tvrdi, u suprotnosti s onim što su rekli svjedoci odbrane.  Odbrana je prigovorila kazavši da svjedok nije saslušan, kao i da on u svojoj knjizi samo potvrđuje ono što su iznijeli svjedoci odbrane.

Pogibija Mitra Savića

Orićeva braniteljica Lejla Čović kazala je da je tužilac “pobrkao” vrijeme i mjesto napada jedinica iz Srebrenice, za koje nije sporno da su od 14. do 17. maja 1992. napadale na području Bjelovca (koji je širi rejon, od oko 10 puta 10 kvadratnih kilometara), a da je predmet optužnice samo 14. decembar i samo kota Kunjerac, odnosno pogibija Mitra Savića.

Podsjećamo, Savićeva supruga je svjedočila isto kao i svjedoci odbrane da je on 14. decembra poginuo dok je pucao iz mitraljeza. I u Alićevoj knjizi se navodi da su taj dan pripadnici TOBiH zauzeli samo jedan rov na Kunjercu, a što su potvrdili i drugi saslušani svjedoci.

Čović je još jednom podsjetila da je Haški tribunal utvrdio činjenice oko akcije na području Bjelovca i oslobodio Nasera Orića od odgovornosti, a haške presude su prihvaćene bez prigovora kao dokazi i u ovom predmetu. Stoga pomalo čudi insistiranje tužioca na činjenicama koje je i sam prihvatio kao dokaze na osnovu tih oslobađajućih presuda.

Tužilac Janjić želio je još dva dokumenta uložiti u spis kao dokaz, ali ti dokumenti nisu imali hašku ovjeru kao dokaz autentičnosti, te je sudija Maksumić zatražio od tužioca da prvo to osigura.

Naredno ročište zakazano je za 4. juli.

Faktor.ba

 

 

Komentari su zatvoreni