Čuvajmo Srebrenicu

Svjedoci odbrane na suđenju Oriću: Zalazje branili lovačkim puškama

0

U Sudu BiH danas je saslušanjem svjedoka odbrane Sulje Hasanovića i Salke Tursunovića nastavljeno suđenje komandantu Armije BiH u Srebrenici…

Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Mehiću za zločine počinjene na području ove opštine 1992. godine.

Hasanović, koji je trenutno nastanjen u Holandiji kazao je da je na početku rata u aprilu 1992. godine živio u Srebrenici.

U junu 1992. godine u svom rodnom selu Sućeska bio je angažovan kao komandir lokalne jedinice, u kojoj je u tom periodu bilo oko 300 osoba.

Nadređeni im je bio Zulfo Tursunović.

Vezano za akciju u Zalazju 11. jula 1992. godine Hasanović je ispričao da je njegov zadatak bio da se stacionira u podnožju sela Ažlice i da čuva da im neko ne dođe sa leđa.

– Borbe su počele ujutro u osam sati oko centra Zalazja, a predvečer oko 18 sati primjetili smo grupu srpskih vojnika, bilo ih je oko 10 do 15, kako idu preko livde iz pravca Zalazja. Pokušali su se probiti prema Sasama rudniku. I oni su nas primjetili i došlo je do razmjene vatre. U jednici sam imao jednog poginulog Jusu Zilića. Primjetio sam da su trčali prema Sasama i među njima je bio sudija Slobodan Iić, kojeg sam znao od ranije, ispričao je svjedok.

Kazao je još i to da su od naoružanja imali uglavnom lovačko naoružanje.

Odgovori