Pregled Tagova

Adib Djozic

Profesor-penzioner sebi otvorio odsjek

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli zaobišao je Naučno-nastavno vijeće i angažovao profesora Adiba Đozića, za čijim radom Filozofski fakultet nije iskazao potrebu Penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u…