Pregled Tagova

Fahrudin Đozić

Uspjeh mladog Srebreničanina

Fahrudn Đozić, rođen u Srebrenici, skoro je diplomirao na medicinskom fakultetu u Gracu. Fahrudin je, takođe i autor interaktivnog animiranog sistema za učenje anatomije. Njegove YouTube klipove je do sada pregledalo preko deset…