Goran Saric

 • NEVJEROVATNO: Sarić oslobođen da je počinio genocid u Srebrenici

  Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je prvostepenom presudom Gorana Sarića optužbe za genocid počinjen u Srebrenici.

   

   

  “Iz provedenih dokaza Sud nije mogao van razumne sumnje utvrditi da je optuženi znao za genocidnu namjeru glavnih izvršilaca”, kazao je Staniša Gluhajić, predsjedavajući Sudskog vijeća.

  Sarić, bivši komandant Specijalne brigade policije oslobođen je da je izdao upute, ali i vršio kontrolu nad zamjenikom Ljubomirom Borovčaninom – koji je u Haškom tribunalu osuđen na 17 godina zatvora za ratni zločin u Srebrenici – te da je pomagao članovima udruženog zločinačkog poduhvata (UZP) u izvršenju genocida, a što je za posljedicu imalo više od 7.000 ubijenih i oko 40.000 raseljenih osoba.

  Pored djela počinjenih u općinama Bratunac i Srebrenica, Sarić je oslobođen optužba da je počinio ratni zločin na području Zvornika.

  Sudsko vijeće nije moglo utvrditi ni da li je Sarić bio komandant štaba polcijskih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP-a) Republike Srpske.

  Suđenje Sariću je trajalo oko četiri godine.

  Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

 • Sudi mu se za genocid u Srebrenici: Goranu Sariću će BiH platiti 62.000 maraka

  Goran Sarić, koji je pravosnažno oslobođen krivice za ratni zločin u Sarajevu, sklopio je nagodbu s Pravobranilaštvom BiH da mu se za vrijeme provedeno u pritvoru isplati 62.000 maraka.

   

   

  Sarićev advokat prihvatio je ponudu Pravobranilaštva BiH da Sariću bude isplaćeno 62.000 maraka za materijalnu i nematerijalnu štetu koja je pričinjena Sariću zbog optužbi da je počinio ratni zločin, piše BIRN.

  Sarić je tražio 160.000 maraka za oko godinu dana provedenih u zatvoru, te 159 dana u kućnom pritvoru i 708 dana mjera zabrane kretanja, ali je prihvatio ponudu Pravobranilaštva BiH.

  U novembru 2014. godine Apelaciono vijeće Suda BiH oslobodilo je Gorana Sarića optužbi za zločine počinjene 1992. godine u sarajevskom naselju Nahorevo.

  Sarić je oslobođen optužbe da je, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Centar, nadzirao i učestvovao u razdvajanju muškaraca koji su bili zatvoreni u Psihijatrijskoj bolnici Jagomir u Sarajevu.

  Sariću se u odvojenom postupku sudi za genocid u Srebrenici i taj postupak je i dalje u toku.

  Iznoseći završnu riječ na suđenju Sariću za genocid u Srebrenici, Tužilaštvo BiH je kazalo da je optuženi znao za genocidnu namjeru glavnih učesnika udruženog zločinačkog poduhvata.

  – Neke od dosljednosti zajedničkog plana su sistemsko i metodično odvajanje muškaraca, čak i onih koji su bili premladi i prestari za vojsku. Uslijedilo je metodično ubijanje uz jasnu namjeru da se ubiju svi muškarci – rekao je tužilac Predrag Tomić.

  Dodao da je optuženi bio nadređen izvršiocima zločina, pojasnivši da su pripadnici Specijalne brigade policije poduzimali radnje kojima su dali doprinos genocidnom planu na terenu.

  On je spomenuo i iskaz svjedoka koji je kazao da je Sarić rekao Ljubomiru Borovčaninu: “Boro, sutra ideš na teren priključiti se vojnim snagama”.

  Borovčanin, bivši zamjenik komandanta Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) osuđen je pred Haškim tribunalom na 17 godina zatvora jer u julu 1995. nije spriječio ubistva u Srebrenici.

  Sariću se sudi da je kao komandant Specijalne brigade policije i član komande štaba policijskih snaga MUP-a RS-a komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima, razoružavanju i zauzimanju položaja pripadnika trupa Ujedinjenih nacija (UN) te prisilnom premještanju žena, djece i staraca, kao i odvajanju muškaraca i dječaka, koji će kasnije biti pogubljeni u julu 1995. godine u Srebrenici.

  Prema optužnici Sarić je, osim da je izdao upute, optužen i da je vršio kontrolu nad Borovčaninom na terenu. Pored djela počinjenih u općinama Bratunac i Srebrenica, Sariću se na teret stavljaju i zločini na području Zvornika.

  Tužilac Tomić je naveo da je Sarić bio upoznat sa svim radnjama po kojima su postupale jedinice Specijalne brigade policije koje su bile na terenu u Srebrenici.

  – Znao je da odlaze da se uključe u hapšenju, zarobljavanju i likvidaciji muškaraca – kazao je Tomić i dodao da je pored redovnih izvještaja Sarić imao i sastanak s Borovčaninom.

  Tužilaštvo BiH će s iznošenjem završne riječi nastaviti 27. novembra, prenosi BIRN.

  POVEZANO:  Izmijenjena optužnica Sariću na suđenju za genocid u Srebrenici

 • Izmijenjena optužnica Sariću na suđenju za genocid u Srebrenici

  U nastavku suđenja za genocid počinjen u Srebrenici, Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je izmijenjenu optužnicu protiv Gorana Sarića, preciziravši ulogu optuženog i uvodeći nove okolnosti.

   

   

  Prema izmijenjenoj optužnici, Sariću je uz funkciju komandanta Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) dodato i da je bio član komande štaba policijskih snaga MUP-a RS-a.

  Osim da je izdao upute, prema izmijenjenoj optužnici, vršio je i kontrolu nad svojim zamjenikom Ljubišom Borovčaninom na terenu. Pored djela počinjenih u općinama Bratunac i Srebrenica, Sariću se na teret stavljaju i zločin na području Zvornika.

  Aleksandar Lazarević, branilac optuženog Sarića, kazao je da je izmijenjenom optužnicom došlo do novih optuženja i da je krivično djelo uvećano.

  Tužilac Ibro Bulić je odgovorio da se ne radi o proširenju krivičnog djela, već o preciziranju činjenica utvrđenih na glavnom pretresu.

  “Najveća promjena je u tome što je sada vrlo jasno precizirana uloga optuženog. Međutim, to niti jednog trenutka ne znači proširenje krivičnog djela”, objasnio je Bulić.

  Nakon što je Sudsko vijeće prihvatilo izmijenjenu optužnicu, sudija Staniša Gluhajić je rekao da se izmjene kreću u okviru iste optužnice i da postoje nove okolnosti, ali i da će odbrana dobiti mogućnost dodatnog vremena u odnosu na izmijenjenu optužnicu.

  Goran Sarić je optužen da je komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima, razoružavanju i zauzimanju položaja pripadnika trupa Ujedinjenih nacija (UN) te prisilnom premještanju žena, djece i staraca, kao i odvajanju muškaraca i dječaka, koji će kasnije biti pogubljeni.

  Pred Haškim tribunalom Ljubiša Borovčanin je osuđen na 17 godina zatvora jer u julu 1995. nije spriječio ubistva u Srebrenici.

  Nastavak suđenja bit će naknadno zakazan, prenosi Birn.

  (Bportal.ba/Fena)

 • TUŽITELJ IBRO BULIĆ U POSJEDU NOVIH DOKAZA O GENOCIDU U SREBRENICI: Ključna naredba Glavnog štaba VRS-a

  Bulić je uveo i dokumente za koje je rekao da se odnose na komandovanje i rukovođenje snagama policije, za koje je Odbrana naglasila da se “pogrešno interpretiralo da se radi o rukovođenju i komandovanju”, te da se u njima ne spominje specijalna brigada policije.

   

   

   

  Na suđenju Goranu Sariću za genocid u Srebrenici, Državno tužilaštvo je kao materijalne dokaze, između ostalog, uložilo i dokumente koji govore o “zarobljavanju muslimanskih grupa i njihovo smještanje u pogodne prostorije”.

   

  Tužilac Ibro Bulić je uložio više od deset dodatnih materijalnih dokaza, među kojima i dokument komande Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) od 18. jula 1995. godine.

  On je pojasnio da se tu nalazi i naredba Glavnog štaba VRS-a koju je prenijela dalje potčinjenim jedinicama komanda Drinskog korpusa za zarobljavanje muslimanskih grupa i smještanje u prigodne prostorije, te izvještaj o tim aktivnostima.

  Za ovaj dokaz Sarićeva Odbrana je kazala da “ne vidi relevantnost”, budući da se ne spominje Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao ni specijalna brigada policije.

  Bulić je uveo i dokumente za koje je rekao da se odnose na komandovanje i rukovođenje snagama policije, za koje je Odbrana naglasila da se “pogrešno interpretiralo da se radi o rukovođenju i komandovanju”, te da se u njima ne spominje specijalna brigada policije.

  Uložen je i izvod iz liste na kojoj se nalazi 150 osoba identifikovanih iz masovne grobnice Cerska, na koju Odbrana nije imala primjedbi.

  Sarić je optužen kao nekadašnji komandant Specijalne brigade policije Republike Srpske (RS) za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je za posljedicu imao 40.000 prisilno premještenih stanovnika bošnjačke nacionalnosti i više od 7.000 ubijenih s područja Srebrenice.

  Prema navodima optužnice, Sarić je komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima, razoružavanju i zauzimanju položaja pripadnika trupa Ujedinjenih nacija (UN) te prisilnom premještanju žena, djece i staraca, kao i odvajanju muškaraca i dječaka, koji će kasnije biti pogubljeni.

  Sudsko vijeće je konstatovalo da je Tužilaštvo završilo s ulaganjem materijalnih dokaza, te da je preostalo još saslušanje dva svjedoka.

  Saslušanje jednog od tih svjedoka zakazano je za 17. juli, javio je BIRN BiH.

  Slobodna-Bosna.ba

Close
Close