Čuvajmo Srebrenicu
Pregled Tagova

nacionalni park

Progon s Drine

Pametnom i išaret dosta! Formiranje nacionalnog parka „Drina“ koji na pojasu uz granicu sa Srbijom treba poklopiti više od 5.000 hektara bošnjačke imovine, nije ništa drugo nego novi, suptilniji razlog za još jedan progon Bošnjaka s obala…