obnova stambenih jedinica

 • Građevinski paketi za sanaciju i rekonstrukciju stambenih objekata

  Opština Srebrenica raspisala je Javni konkurs za podnošenje zahtjeva/prijava za dodjelu građevinskih paketa za sanaciju i rekonstrukciju stambenih objekata na području opštine Srebrenica.

  Novčana sredstva osigurana su budžetom Opštine Srebrenica za 2017. godinu u iznosu od 80.000 KM gdje u navedeni iznos nije uključen porez na dodatu vrijednost u iznosu od 17 %.

  Prijave  na  Javni  konkurs  za  dodjelu  građevisnkih  paketa  mogu  podnijeti  lica  koja  žive  i  imaju prebivalište na području opštine Srebrenica, a potrebna im je materijalna podrška u sanaciji i rekonstrukciji  stambenih  objekata na  teritoriji  opštine  Srebrenica u  smislu  obezbijeđivanja normalnih i boljih uslova za život.

  Ovim Javnim konkursom izvršiće se dodjela građevinskih paketa odabranim korisnicima, gdje će pojedinačana vrijednost paketa za svakog odbaranog korisnika zavisiti od ukupnog iznosa od 80.000 KM, a svaki pojedinačni iznos vrijednosti građevisnkog paketa zavisiće od stvarnog činjeničnog stanja u kojem se stambeni objekat potencijalnog korisnika nalazi.

  Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja.

  Poziv pogledajte na OVOM LINKU.

   

  esrebrenica.ba

Close
Close