Čuvajmo Srebrenicu
Pregled Tagova

Ramiz Bećirović

Kako je pala Žepa?

Nakon što je 12.7.1995. iz okolnih srebreničkih šuma stigla poruka od majora Ramiza Bećirevića da je Srebrenica okupiran grad, već dan poslije, 13.7.1995, u 9h i 20min putem radioveze 13.jula pristigla je informacija da se narod Žepe,…

Pratite ZASREBRENICU.ba na Facebooku