Pregled Tagova

Turska

Hasan Nuhanović: Srebrenitsa Soykirim

Soykirim, a čita se Sojkrm, na turskom znači genocid. Kada se ova se riječ rastavi na dva dijela vidi se da se ona sastoji od riječi „soy“, odnosno soj, a koristimo je i mi i znači to isto – soj, ili rod, ili narod, dok „kirim“ znači…