Čuvajmo Srebrenicu
Pregled Tagova

žrtve genocida

IN MEMORIAM našoj majci Zumri

 Piše: Ćamil Duraković Ruka na ramenu Zumre Šehomerović Zumreta Šehomerović. Zumra. Srebrenička majka. U glavi mi slika kad gleda na televiziji prenos presude ratnom zločincu Zdravku Tolimiru. Pa trenutak u filmu o…