Čuvajmo Srebrenicu

U SREBRENICI SVI IMAJU VEĆA PRAVA OD SREBRENČANA

Politička situacija još od oktobarskih izbora 2016.godine se ne smiruje. Mnogo je onih koji kukaju za svoj posao a u Srebrenicu su se vratili prije 3 godine i misle kako imaju veća prava od onih koji su se vratili prije 15 godina. Smatraju da su Bogom dani da odmah dobiju posao i kojekakve donacije.

 

 

Takvih slučaja u posljednje vrijeme je jako mnogo. Osobe koje nemaju veze sa Srebrenicom zapošljavaju svoje sestrične, bratične i ostalu užu rodbinu. Tako da imamo da nam u socijalnom radi djevojka koja nema veze sa Srebrenicom i koja je od Srebrenice udaljena tri opštine. Zaposlena je da odradi pripravnički a na radnom mjestu je ostala bez ikakvog konkursa.

 

Na spiskovima za kojekave donacije nalaze se samo osobe koje su bliske opštinskoj vlasti.

 

Oni koji su pljuvali u izbornoj kampanji po aktuelnoj skupštinskoj većini, Aliji Tabakoviću. Nedibu Smajiću, Begiji Smajić, Almiru Dudiću sada su najglasniji te od istih ljudi traže da ih zaposle.