Uspjeh mladog Srebreničanina

0

Fahrudn Đozić, rođen u Srebrenici, skoro je diplomirao na medicinskom fakultetu u Gracu. Fahrudin je, takođe i autor interaktivnog animiranog sistema za učenje anatomije.

 

Njegove YouTube klipove je do sada pregledalo preko deset miliona ljudi, studenata medicine i medicinskih radnika. Fahrudinu su boravak i studiji u Austriji omogućili da stekne znanje, ali, svaki njegov povratak u Srebrenicu on doživljava emotivno. Fahrudin je u Austriju otišao u potrazi za znanjem i prilikama, ali dolazi u posjetu svojoj rodnoj Srebrenici kad god je u prilici.

„Rođen sam u ovom gradu prije rata i trenutno sam u Austriji, tu završavam svoj diplomski na studiju medicine na Medicinskom fakultetu u Gracu i bavim se djelimično programiranjem i predavanjem anatomije“

Od jednog studentskog projkta, vođenog više mladalačkim entuzijazmom, nego visokim ambicijama i željama za uspjehom, Fahrudin je napravio sistem koji trenutno pomaže milionima studenata širom svijeta. Ipak, ostao je skroman.

„Za jedan studentski projekat to jest možda veliki uspjeh. Za neke veće projekte gdje radi više ljudi nisam baš siguran. To je počelo kao studentski projekat iz potrebe da imam novaca dovoljno da se finansiram kroz studij, a kad je počelo milioni ljudi da to gledaju, to je meni već bilo dovoljno da živim i da uštedim nešto para“

Pomoću interaktivnog sistema za učenje anatomije, Fahrudin je spojio svoje dvije velike ljubavi: prema medicini i prema programiranju.

„To nije samo software, tu su i moja predavanja, odnosno moje animirane lekcije koje sam ja lično crtao i animirao i to dolazi uz software tako da sve što oni uče mogu da provjere kroz te lekcije. Radi se o tome da se anatomija još uvijek uči veoma tradicionalno. Dakle, to je neka skripta sa suhim tekstom sa jako malo multimedije i multimedijalnog materijala. Ako dobijete neki 3D model, vi opet da bi naučili nešto o tom 3D modelu, morate da uzmet tu skriptu staru od prije pedeset godina i da je učite.

 

U razgovoru sa Vahrudinom nameće se zaključak da je za njegov uspjeh zaslužna njegova odluka da ode iz BiH i da školovanje nastavi u Austriji. Ali, on ne misli tako.

„Svi misle kada odeš tamo nedje na kraj svijeta – eto, sve ti se da. Nije istina. Ja nisam imao nikakvu podršku ni od austrijskih vlasti. Imao sam onako neku moralnu podršku od profesora, ali to bih imao i ovdje, da se razumijemo. Profesori na sarajevskom univerzitetu su OK profesori. Mislim da tako ljudi, kao vi i ja, mi možemo promijeniti nešto. Nije to neka Austrija meni dala. Ja sam produkt ove zemlje. Tu sam stekao svoje obrazovanje i ja sam kao gotov produkt otišao u Austriju i nisam sam, nego hiljade studenata tako“

Često možemo čuti da naša omladina nema perspektivu, nema mogućnosti i opcije koje imaju njihovi vršnjaci daleko od BiH, ali, primjer Fahrudina Đozića i njegove riječi, govore nam da to baš i nije slučaj.

 

UPS Media

Odgovori