ZLATNI LJILJAN NUSRET DAUT: PRVA SARAJEVSKA POBJEDA GOLORUKOG ČOVJEKA NAD OKLOPNJAKOM

0

Kada su agresorske snage okupirale Sarajevo 1992. godine, hrabre Sarajlije su pokazale i dokazale svoj patriotizam.

Uprkos činjenici da Armija RBiH u to vrijeme nije bila formirana, što znači da niko nije bio primoran da brani svoju državu, većina Sarajlija je uzela puške i krenula u odbranu okupiranog Sarajeva. Među hrabrim Sarajlijama bio je i Nusret Daut.

Nusret je rođen 15. oktobra 1963. godine. Živio je u Sarajevu i radio na željezničkoj stanici.

Kada se zaratilo, odmah je uzeo pušku kao i ostali njegovi saborci, i išao na prvu liniju. Išao je u sve akcije u kojima je trebala pomaoć. Nusret Daut je prvi čovjek u Sarajevu koji je uništio tenk – bila je to prva sarajevska pobjeda čovjeka nad oklopnjakom.

Nažalost, Nusret je toga dana, neposredno nakon pobjede nad tenkom i poginuo.

Poginuo je nesretnog 10. maja 1992. godine na Hrasnom brdu, kada su srpski agresori htjeli tenkom ući u već okupirano Sarajevo. Nusret je krenuo na tenk sa flašom benzina, bez ikakvog oružja.

Kada je zapalio tenk, rekao je: “Sada i da poginem ne bi mi bilo žao”.

Ispostavit će se da su to, nažalost, njegove posljednje riječi. U tom trenutku ga je pokosio rafal i poginuo je kao vojnik, pripadnik Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Novi Grad Sarajevo.

Za svoju hrabrost dobio je najveće ratno priznanje – Zlatni ljiljan.

Odgovori